Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Thông tin đấu thầu
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu.

2018-12-05 16:31
-661
Thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu NPC-JICA-110-W08: Xây lắp đường dây 110kV Nhiệt điện Thái Bình - Tiền Hải và xây lắp mở rộng TBA Tiền Hải thuộc các tiểu dự án 110kV thuộc dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

2017-06-28 16:07
-1186
Thông Báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu NPC-110/XTQL -G01: Xây lắp các xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu và nhánh rẽ đường dây 110kV cáp điện cho nhà máy xi măng Tân Thắng thuộc dự án Xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

2017-06-15 13:20
-1199
Thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầuNPC/DEP.AF-110kV BK- W01: Xây lắp đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV cho dự án TBA 110kV Ba Khe và nhánh rẽ– Tiểu dự án: Trạm biến áp 110kV Ba Khe và nhánh rẽ thuộc phần vốn dư dự án: Phân phối hiệu quả (DEP) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

2017-06-14 11:20
-1200
Ban Quản lý dự án lưới điện thông báo gia hạn
Ban Quản lý dự án lưới điện thông báo gia hạn:- Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV BK-G02:và Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV HN-G03

2017-06-05 18:24
-1209
Thông báo mời thầu
Ban Quản lý dự án Lưới điện - Tổng công ty điện lực miền Bắc tiến hành tổ chức đấu thầu "Gói thầu NPC-110-ST-W05: Xây lắp hoàn thiện tuyến đường dây 110kV thuộc Dự án: Đường dây 110kV Sơn Tây - Yến Mao – Phố Vàng" theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu theo phương thức một giai đoạn 01 túi hồ sơ và sử dụng nguồn vốn của EVN NPC.

2017-05-26 07:27
-1219
Thông báo mời thầu
Ban Quản lý dự án Lưới điện - Tổng công ty điện lực miền Bắc tiến hành tổ chức đấu thầu "Gói thầu NPC-110-ST-W04: Đấu nối vào trạm 220kV Sơn Tây thuộc Dự án: Đường dây 110kV Sơn Tây - Yến Mao – Phố Vàng" theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu theo phương thức một giai đoạn 01 túi hồ sơ và sử dụng nguồn vốn của EVN NPC.

2017-05-19 14:33
-1226
Thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV HN-W01: Xây lắp đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên - Tiểu dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên thuộc phần vốn dư dự án Phân phối hiệu quả (DEP) - theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

2017-05-19 14:33
-1226
Thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV NCS – W02: Mua sắm và lắp đặt hệ thống PCCC cho các dự án (1)NCS MBA T3 TBA 110kV Việt trì, (2)NCS MBA T2 TBA 110kV Cẩm Phả, (3)NCS MBA T1 TBA 110kV Thái Thụy, (4)NCS MBA T1 TBA 110kV Long Bối thuộc dự án: Các tiểu dự án nâng công suất sử dụng phần vốn dư của dự án Phân phối hiệu quản (DEP) vay vốn WB - theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

2017-05-19 14:32
-1226
Ban Quản lý dự án lưới điện thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu các gói thầu của các dự án

2017-05-12 13:22
-1233
12345678910...
Top  |  Home