Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty Điện lực Thái Bình tập trung sức mạnh quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2019
 
2019-01-11 10:43:21

Chiều ngày 10/01/2018 Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Tham dự Hội nghị tổng kết có ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Lãnh đạo các ban chuyên môn Tổng công ty; Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình; Các ông, bà Trưởng, Phó phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Ông Nguyễn Văn Tuynh - Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì Hội nghị.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018

Theo báo cáo tổng kết năm 2018, PC Thái Bình đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh; Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt.

Trong đó điện thương phẩm năm 2018 thực hiện: 2557,98 triệu kWh; Đạt  100,71% so với kế hoạch giao, tăng 317,38 triệu kWh (14,16 %) so với năm 2017. Giá bán điện bình quân năm đạt  1.620,45  đ/kWh, tăng 1,05 đồng so với kế hoạch, tăng 76,64 đồng so với năm 2017. Tổn thất điện năng đạt 7,14%. So với năm 2017 (7,38%) giảm 0,24%. Công tác thu nộp tiền điện: 4.505,51  tỷ đồng, đạt: 101,30% so với kế hoạch. Điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng đạt 8,37 điểm/kế hoạch giao 8,14 điểm.

Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ và tạo điều kiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành có liên quan và sự ủng hộ của nhân dân; Sự đoàn kết, chung sức của CBCNV Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả; Nguồn và lưới điện trong phạm vi toàn tỉnh ổn định, đủ nguồn điện để cung cấp cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động chính trị của tỉnh.

Một số những khó khăn và hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những những kết quả đã làm được PC Thái Bình vẫn còn những khó khăn và hạn chế như trong công tác quản lý vận hành: Lưới điện trung thế thường có tiết diện dây nhỏ, phụ tải tập trung theo khu vực đã làm ảnh hưởng lớn tới việc kết cấu lại lưới điện để giảm tải cho các trạm 110 kV và giảm tổn thất điện năng; Công suất lớn nhất trong toàn tỉnh 452 MW chiếm 81% công suất đặt của toàn bộ các máy biến áp tại các trạm 110kV trong tỉnh dẫn tới một số đường dây và trạm biến áp 110kV quá tải vào những ngày nắng nóng.

Công tác Quy hoạch xây dựng nông thôn mới: lưới điện hạ thế tại các xã mới tiếp nhận mặc dù đã được đầu tư cải tạo xong chưa được triệt để. Mặt khác phụ tải tại các vùng nông thôn lại tăng trưởng nhanh làm ảnh hưởng lớn tới quá trình vận hành của các MBA và chất lượng điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt tại các địa phương; Một số tổ chức điện nông thôn nợ đọng tiền điện trước khi bàn giao lưới điện cho ngành điện, việc thanh toán tiền điện còn gặp những trở ngại.

Mục tiêu và giải pháp trong năm 2019

Năm 2019, PC Thái Bình xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật vận hành an toàn lưới điện, xử lý các vị trí có nguy cơ không bảo đảm an toàn lưới điện. Thường xuyên kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn lao động. Theo dõi các chỉ tiêu SAIDI, SAIFI, MAIFI… Trong công tác dịch vụ khách hàng: Cải tiến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Đổi mới tư duy, lấy khách hàng làm trung tâm của sự phát triển; Công ty tiếp tục bám sát các chỉ tiêu trọng tâm: Chỉ số tiếp cận điện năng, chỉ số đánh giá sự hài lòng khách hàng… Hướng đến mục tiêu phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trong toàn tỉnh.

Kỳ vọng và thông điệp của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Thiều Kim Quỳnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Báo cáo và các tham luận tại Hội nghị. Qua đó có thể nhận thấy các báo cáo đã có những phân tích đánh giá và đưa ra được nhiều vấn đề cụ thể về vấn đề sản xuất kinh doanh của đơn vị. Từ những nội dung đó đề ông Quỳnh đề nghị, PC Thái Bình cần đưa vào chương trình nghị sự và nhiệm vụ của công ty trong năm 2019.

Cũng tại Hội nghị ông Quỳnh đã phân tích thêm sự đột phá, chủ trương đúng của Tập đoàn về việc bàn giao lưới điện 110kV về các Công ty Điện lực cũng như tầm quan trọng trong công tác dịch vụ khách hàng, đặc biệt sự phối hợp chặt chẽ với Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ về thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với 11 Xí nghiệp thuộc Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc, đóng trên địa bàn một số tỉnh, trong đó sẽ có 1 Xí nghiệp dịch vụ  triển khai hoạt động trên địa bàn khu vực các tỉnh Thái Bình, Nam Định. Khi được chuyển giao Xí nghiệp cần phải củng cố, đáp ứng yêu cầu công việc, bao gồm những lĩnh vực hoạt động như: tư vấn thiết kế; thí nghiệm điện; xử lý sự cố; sữa chữa lưới 110kV;... Với mong muốn qua cách đặt vấn đề và những phân tích cụ thể về nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc, qua đó CBCNV PC Thái Bình hiểu rõ hơn một nhiệm vụ mới và lớn của Tổng công ty. Cùng với một kỳ vọng Xí nghiệp dịch vụ sẽ bảo đảm mọi dịch vụ, hoạt động chuyên nghiệp trong mọi công việc, góp phần vào thành công  chung  của Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc trong thời tới.

Đề cập đến kế hoạch sáp nhập các Điện lực và nhiệm vụ vận hành lưới 110kV và TBA 110kV, sau khi chuyển giao về các Công ty Điện lực. Ông Quỳnh khẳng định: đây là những quyết định sáng suốt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chính vì vậy các Công ty Điện lực nói chung và  PC Thái Bình phải coi lưới 110kV và TBA 110kV như trái tim và mạch máu, để đảm bảo và tăng cường cho vận hành an toàn cho lưới 110kV.

Đánh giá cao sản lượng điện thương phẩm của PC Thái Bình trong năm 2018 đã tăng trưởng 14,16%, tuy nhiên ông Quỳnh cũng cho rằng nhiệm vụ của năm 2019 sẽ gặp không ít khó khăn, cùng với tốc độ phát triển chung của địa phương, PC Thái Bình cần phải tập trung và quan tâm hơn nữa để ổn định lưới điện, ưu tiên cho những dự án trọng điểm, dự án phát triển nông thôn mới của tỉnh; Tập trung và quản lý bản đồ điện áp và phụ tải vùng nông thôn; Các chỉ số về SAIDI, SAIFI, MAIFI; Tuyên truyền có hiệu quả công tác tiết kiệm và an toàn điện trong các doanh nghiệp và nhân dân, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, tối ưu hoa chi phí, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao và phục vụ tốt hơn nữa trong công tác dịch vụ khách hàng theo chiều sâu, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng điện.

Cuối cùng như là một thông điệp gửi tới CBCNV PC Thái Bình, với hy vọng trong thời gian tới sẽ lựa chọn PC Thái Bình là điểm sáng, một đơn vị đầu tàu ở miền Duyên Hải trong thời gian tới. Đáp ứng được điều đó thì mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý của PC Thái Bình phải phát huy vai trò quản lý lãnh đạo đi đầu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Tuynh - Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình: cố gắng thực hiện thông điệp của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Lĩnh hội và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Tuynh sẽ cố gắng khắc phục những tồn tại thực tiễn của năm 2018, lấy đó  là những bài học để PC Thái Bình tiếp tục củng cố và xây dựng phát triển Công ty trở thành một đơn vị kỷ cương, nền nếp, có văn hóa, hành động, chuyên nghiệp, hiệu quả trong mọi công việc. Trở thành một điểm sáng tại vùng Duyên Hải, trở thành hy vọng và niềm tự hào đối với toàn thể CBCNV PC Thái Bình.

Việt Hạnh - Ban QHCĐ.EVNNPC

 
Tin cùng thư mục :
PC Sơn La Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty
Công đoàn EVNNPC khen thưởng 56 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch covid-19
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thái Nguyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng công ty thông qua quy trình chuyển đổi số hóa
EVNNPC tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Xử lý sự cố - An toàn năm 2020
Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái làm việc với PC Thanh Hóa về công tác ĐTXD trên địa bàn tỉnh.
Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại PC Hải Dương
Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa tổ chức Hội nghị người lao động
Công ty Điện lực Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020
Công ty Điện lực Hà Giang vượt khó hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch 2021 - 2015
Top  |  Home