Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Lạng Sơn diễn tập phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố - an toàn năm 2019
 
2019-05-03 11:54:16

Những năm gần đây, công tác  phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Lạng Sơn nói riêng, được đánh giá rất cao, với phương châm 4 tại chỗ:  Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Cơ sở vật chất tại chỗ, Hậu cần tại chỗ và thực hiện 3 sẵn sàng: Chủ động phòng tránh, Đối phó kịp thời, Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.


 
       

Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc  – Trưởng Ban chỉ đạo PCTT&TKCN của PC Lạng Sơn phát biểu và phát lệnh diễn tập.

 
Để chủ động phòng, chống, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, luôn sẵn sàng, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, ngày 25 tháng 4 năm 2019, Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức Diễn tập PCTT&TKCN –Xử lý sự cố - An toàn- CNTT (4 trong 1), với 3 tình huống:

Vỡ 1 chuỗi sứ pha C tại vị trí cột số cột 23 đường dây 110kV lộ 172A13.0 Na Dương÷172E13.2 Lạng Sơn;
    
Đứt 01 sợi cáp quang tại khoảng cột 23-24 đường dây 110kV lộ 172A13.0 Na Dương÷172E13.2 Lạng Sơn;

 Nổ chì 2 pha, vỡ 02 quả sứ đầu trạm và cháy 01 máy biến áp 180 KVA-35/0,4 kV, tại TBA Pò Cóoc, sau cầu dao 373E13.2-7/227-1 Pò Lọi – Tú Đoạn, thuộc đường dây 35 kV lộ 373 E13.2. Trong quá trình thực hiện xử lý có 01 công nhân của Điện lực Lộc Bình bị trượt chân ngã và bị gẫy cẳng tay.


     

Đội trưởng Hoàng Văn Mừng đang phổ biến các biện pháp an toàn và phân công nhiệm vụ cho các công nhân.

Tham gia buổi diễn tập tại hiện trường gồm có gần 100 người: Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật – Trưởng Ban chỉ đạo PCTT&TKCN và Trưởng các Phòng Kỹ thuật, Điều độ, An toàn, Công nghệ thông tin, các Cán bộ phòng KH&VT, TC&NS, AT của Công ty; Các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, TP KT-KH-AT, Kỹ thuật viên Kỹ thuật và cán bộ an toàn chuyên trách tại các Điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, cùng CBCNV tại Điện lực Lộc Bình, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, Phòng Công nghệ thông tin.

Trong quá trình diễn tập các đơn vị đã thực hành nghiêm túc, xử lý tốt tình huống, đảm bảo thời gian theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của Ban chỉ huy diễn tập đề ra.