Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Thái Bình kiểm tra thực thi văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị trực thuộc
 
2019-05-29 16:02:01

Thực hiện chỉ thị số 824/CT-EVNNPC ngày 05/3/2019 và Quyết định số 596/QĐ-EVNNPC ngày 11/3/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về triển khai công tác VHDN năm 2019. Trong 03 ngày (từ 15-17/5/2019) Công ty Điện lực Thái Bình tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác VHDN (văn hóa doanh nghiệp) tại 03 đơn vị trực thuộc là Điện lực Thành phố, Điện lực Hưng Hà; Điện lực Thái Thụy. Đây là 03 đơn vị được kiểm tra đợt đầu theo kế hoạch của Tiểu ban chỉ đạo công tác VHDN của PC Thái Bình.

 
Tại các đơn vị được kiểm tra đoàn công tác đã lần lượt rà soát các nội dung tình hình triển khai kế hoạch và thực thi VHDN, Công tác chấm điểm VHDN, Công tác truyền thông. Ở nội dung thứ nhất (thực thi VHDN) các đơn vị đã bám sát và nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch VHDN năm 2019, bước đầu làm tốt việc truyền đạt, phổ biến đến người lao động các văn bản VHDN quan trọng của EVNNPC và PCTB (có lưu giữ biên bản và chữ ký của người lao động). Trong chuyến đi này đoàn kiểm tra cũng đã phỏng vấn trực tiếp một số công nhân về nội dung cuốn tài liệu VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý kinh doanh.. nhìn chung người lao động đều nắm được cơ bản các nội dung phỏng vấn thực hiện đầy đủ các yêu cầu của PC Thái Bình về thực thi VHDN.

 
Ở nội dung “Chấm điểm VHDN” Cả 03 đơn vị đều thực hiện tốt công tác chấm điểm VHDN đối với các cá nhân, tập thể theo mẫu thống nhất; hàng tháng có tổng hợp, báo cáo về PC Thái Bình đúng mẫu biểu và thời gian quy định. Tuy nhiên ở nội dung thứ 3 (truyền thông) chưa được các đơn vị quan tâm đúng mức. Cụ thể chưa có bài viết đạt yêu cầu về công tác VHDN gửi trang Web, góp phần cùng với các đơn vị khác của công ty Điện lực Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền cũng như tham gia các cuộc thi về xây dựng VHDN của PC Thái Bình và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Trên đây là kết quả kiểm tra công tác thực thi VHDN (đợt 1/2019) tại Công ty Điện lực Thái Bình. Qua đó phần nào giúp PC Thái Bình thấy được những mặt mạnh, mặt yếu trong thực thi VHDN tại đơn vị. Từ đó có những điều chỉnh, uốn nắn kịp thời nhằm sớm đưa công tác VHDN năm 2019 đi vào nề nếp đồng thời cũng là bước rút kinh nghiệm bổ ích cho các đơn vị còn lại để nhanh chóng giành sự quan tâm thích đáng, cùng với PC Thái Bình hoàn thành toàn diện các nội dung về xây dựng VHDN năm 2019 theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc./.


                                      Phòng Tổ chức & Nhân sự - PC Thái Bình

 
Tin cùng thư mục :
Thợ điện mùa nắng nóng
Anh thợ Điện giàu nghị lực
Tủ sách pháp luật - Nét đẹp trong hành trình văn hóa EVNNPC của PC Hà Tĩnh
Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp
Người cán bộ An toàn tiêu biểu
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ Ký cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2020
PC Hà Tĩnh: Điện lực Lộc Hà sôi nổi tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”
PC Hưng Yên – Chị Nguyễn Thị Phương Thảo người công nhân vẹn tròn việc nước việc nhà
PC Bắc Kạn công nhân Điện lực Thành phố sơ cứu thành công người bị nạn đã ngừng thở
PC Điện Biên: Điện lực Tủa Chùa triển khai hiệu quả chương trình E-Learing
Top  |  Home