Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Thái Bình kiểm tra thực thi văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị trực thuộc
 
2019-05-29 16:02:01

Thực hiện chỉ thị số 824/CT-EVNNPC ngày 05/3/2019 và Quyết định số 596/QĐ-EVNNPC ngày 11/3/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về triển khai công tác VHDN năm 2019. Trong 03 ngày (từ 15-17/5/2019) Công ty Điện lực Thái Bình tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác VHDN (văn hóa doanh nghiệp) tại 03 đơn vị trực thuộc là Điện lực Thành phố, Điện lực Hưng Hà; Điện lực Thái Thụy. Đây là 03 đơn vị được kiểm tra đợt đầu theo kế hoạch của Tiểu ban chỉ đạo công tác VHDN của PC Thái Bình.

 
Tại các đơn vị được kiểm tra đoàn công tác đã lần lượt rà soát các nội dung tình hình triển khai kế hoạch và thực thi VHDN, Công tác chấm điểm VHDN, Công tác truyền thông. Ở nội dung thứ nhất (thực thi VHDN) các đơn vị đã bám sát và nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch VHDN năm 2019, bước đầu làm tốt việc truyền đạt, phổ biến đến người lao động các văn bản VHDN quan trọng của EVNNPC và PCTB (có lưu giữ biên bản và chữ ký của người lao động). Trong chuyến đi này đoàn kiểm tra cũng đã phỏng vấn trực tiếp một số công nhân về nội dung cuốn tài liệu VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý kinh doanh.. nhìn chung người lao động đều nắm được cơ bản các nội dung phỏng vấn thực hiện đầy đủ các yêu cầu của PC Thái Bình về thực thi VHDN.

 
Ở nội dung “Chấm điểm VHDN” Cả 03 đơn vị đều thực hiện tốt công tác chấm điểm VHDN đối với các cá nhân, tập thể theo mẫu thống nhất; hàng tháng có tổng hợp, báo cáo về PC Thái Bình đúng mẫu biểu và thời gian quy định. Tuy nhiên ở nội dung thứ 3 (truyền thông) chưa được các đơn vị quan tâm đúng mức. Cụ thể chưa có bài viết đạt yêu cầu về công tác VHDN gửi trang Web, góp phần cùng với các đơn vị khác của công ty Điện lực Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền cũng như tham gia các cuộc thi về xây dựng VHDN của PC Thái Bình và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Trên đây là kết quả kiểm tra công tác thực thi VHDN (đợt 1/2019) tại Công ty Điện lực Thái Bình. Qua đó phần nào giúp PC Thái Bình thấy được những mặt mạnh, mặt yếu trong thực thi VHDN tại đơn vị. Từ đó có những điều chỉnh, uốn nắn kịp thời nhằm sớm đưa công tác VHDN năm 2019 đi vào nề nếp đồng thời cũng là bước rút kinh nghiệm bổ ích cho các đơn vị còn lại để nhanh chóng giành sự quan tâm thích đáng, cùng với PC Thái Bình hoàn thành toàn diện các nội dung về xây dựng VHDN năm 2019 theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc./.


                                      Phòng Tổ chức & Nhân sự - PC Thái Bình

 
Tin cùng thư mục :
PC Lai Châu: Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình
PC Thái Bình: Chuyển biến tích cực từ lớp đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
Gặp chia tay CBCNV đến tuổi nghỉ chế độ tại Cơ quan Tổng công ty
Team building PC Thái Nguyên 2019 “chìa khóa vàng” để xây dựng văn hóa doanh nghiệp
PC Vĩnh Phúc tổ chức chương trình đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho cán bộ quản lý
PC Ninh Bình đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng với giá trị cốt lõi
PC Tuyên Quang tổ chức lớp đào tạo “Gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp”
Công ty Điện lực Thái Nguyên: Đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
PC Cao Bằng: Tổ chức chương trình đào tạo hành trình văn hóa "Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành chình"
EVNNPC đổi mới hình thức truyền thông văn hóa doanh nghiệp bằng Cẩm nang bỏ túi
Top  |  Home