Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Tổng Giám đốc EVNNPC: Không thể nói hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không đạt
 
2019-06-12 20:42:01

Hình ảnh có liên quan

Trao đổi về trường hợp một số cán bộ là Giám đốc các Điện lực thuộc Công ty Điện lực Tuyên Quang và một số trường hợp ở các đơn vị khác… chưa được phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Điện lực, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết: Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, người đứng đầu Điện lực nếu tự đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, trong khi có các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh qua các năm được giao điều hành không hoàn thành thì Giám đốc Công ty Điện lực (đơn vị cấp 3) sẽ phải tổ chức xem xét, đánh giá lại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp cán bộ không hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đơn vị sẽ xem xét các cán bộ kế cận đã được qui hoạch đào tạo để bổ nhiệm thay thế nhằm lựa chọn các cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mặc khác, công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay, không nên để cán bộ lãnh đạo hơn hai nhiệm kỳ với một chức danh lãnh đạo.

Để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp trong toàn EVNNPC nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, những năm qua, công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn được rà soát, đổi mới để phù hợp với mô hình tổ chức và quản trị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thông qua việc xem xét kỹ lưỡng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm quy chế các bộ với những quy định về thôi chức, miễn nhiệm, từ chức, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ..... một cách kịp thời để thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ  đối với người lãnh đạo được thực hiện bình thường trong bố trí, sử dụng cán bộ, nhằm để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng tầm quản trị và phát triển doanh nghiệp. 

Theo Ban Tổ chức và nhân sự Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong tháng 6/2019, tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ba trường hợp là Giám đốc Điện lực chưa được phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại, đó là: Giám đốc các Điện lực: Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa thuộc Công ty Điện lực Tuyên Quang. Theo bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ của Công ty Điện lực Tuyên Quang, các trường hợp là Giám đốc ba Điện lực đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua nhưng một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh như chỉ tiêu tổn thất điện năng thì không giảm qua các năm. Việc người đứng đầu đơn vị chưa đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhưng vẫn được Giám đốc Công ty đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề xuất Tổng công ty bổ nhiệm lại cán bộ cần phải được đơn vị nghiêm túc, rà soát để nhìn nhận lại việc giao kế hoạch và công tác đánh giá cán bộ, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng Giám đốc Tổng công ty yêu cầu Giám đốc Công ty phài đánh giá lại, xem xét kỹ lưỡng và có giải trình cụ thể, không thể để những trường hợp người đứng đầu đơn vị cấp IV vẫn giữ chức, được bổ nhiệm lại, giữ vị trí lãnh đạo mới khi tập thể đơn vị mình quản lý không đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ phát triển của ngành./.

Mai Phương - Ban TT. EVNNPC
 
Tin cùng thư mục :
Điện lực thành phố Vinh: Quyết tâm đi đầu trong công tác triển khai 5S từ văn phòng ra lưới điện
Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực phấn đấu đảm bảo đúng tiến độ các dự án đầu tư xây dựng
Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn: PC Bắc Giang sớm khai thác hiệu quả các Trung tâm điều khiển xa trên địa bàn
Điện lực Sơn Dương đảm bảo cung cấp điện phục vụ lễ hội Tân Trào
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Bắc tập huấn qui trình an toàn điện và triển khai áp dụng mẫu số mới
Tỉnh Phú Thọ đã có 31 công trình Điện mặt trời áp mái
Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Đảng ủy Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc về công tác tổ chức Đảng
Đóng điện MBA T2 Trạm 110kV Tiền Hải và công trình đường dây 110kV Nhà máy điện Thái Bình - Tiền Hải
Hơn 70% khách hàng trọng điểm của PC Bắc Giang đăng ký tham gia điều chỉnh phụ tải điện
Hội Cựu chiến binh Công ty Điện lực Hải Phòng tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019"
Top  |  Home