Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Cam kết thi đua Văn hóa doanh nghiệp – cụ thể hóa để thực thi hiệu quả
 
2019-06-27 18:02:17

Tháng 6/2019, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp, nêu gương triển khai chương trình “One NPC” năm 2019 nhằm cụ thể hóa và thể hiện quyết tâm cao của toàn Công ty đối với việc thực hiện đạt những mục tiêu trong những giá trị, chuẩn mực đạo đức Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC.

 
Thực hiện Chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” với tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình”, hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống của CBCNV, thiết lập chuẩn mực các hành vi ứng xử văn hóa, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, tạo sự gắn kết trong toàn bộ hệ thống lãnh đạo quản lý đến CBCNV trong toàn Công ty; 20/20 lãnh đạo, quản lý chủ chốt của đơn vị đã ký chương trình cam kết VHDN, đặc biệt là nêu gương hành động triển khai chương trình One NPC, công khai đến toàn thể CBCNV trong đơn vị.

Kế thừa nền tảng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) được xây dựng và phát triển từ trước đến nay, Công ty Điện lực Bắc Kạn tiếp tục triển khai các nội dung trong chương trình “Hành trình văn hóa EVNNPC” góp phần cùng các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty phát triển NPC trở thành doanh nghiệp lớn có văn hóa mạnh mang bản sắc của sự chuyên nghiệp, không ngừng đổi mới sáng tạo và dịch vụ xuất sắc. Nội dung Về thực thi công tác VHDN gồm 7 vấn đề trọng tâm: 1. Đảm bảo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đưa công tác VHDN của Công ty thực sự là một nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp; 2. Triển khai các nội dung chính của chương trình hành trình Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC 2019 và chương trình lan tỏa văn hóa theo chỉ đạo của EVNNPC trên nền tảng văn hóa mang bản sắc riêng EVNNPC; Thực thi hiệu quả các hoạt động VHDN nhằm thực hiện mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty, Công ty và đơn vị; 3. Cam kết về việc tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, bồi huấn, công tác tuyên truyền phổ biến về công tác VHDN, hệ giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức trong văn hóa EVNNPC; 4. Cam kết trong thực thi, duy trì hiệu quả công tác 5S; 5. Thực hiện tốt công tác truyền thông về VHDN của Tổng công ty, Công ty đến từng CBCNV với quan điểm then chốt: “Con người là trước tiên, khách hàng là trung tâm, văn hóa là nền tảng của sự phát triển bền vững”. 6. Lấy khách hàng là trung tâm, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, coi trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng; 7. Đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ VHDN liên quan đến công tác kinh doanh, kỹ thuật, an toàn và quản trị doanh nghiệp.

Được duy trì và thực hiện liên tục nhiều năm, điểm mới được Ban lãnh đạo,  Ban Chỉ đạo VHDN Công ty Điện lực Bắc Kạn xây dựng, chỉ đạo các đơn vị cam kết thực hiện trong năm 2019 là nội dung Chương trình One NPC nhằm tăng cường gắn kết và hợp lực triển khai hiệu quả thực hiện phương châm “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình” với 10 nội dung cam kết. Hiệu quả từ việc thực thi nghiêm túc các nội dung này sẽ có tác dụng gắn kết đội ngũ CBCNV, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng đưa Công ty, Tổng Công ty  đổi mới và phát triển lên tầm cao mới, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc và 22 năm thành lập Công ty Điện lực Bắc Kạn.

Cùng với các hoạt động khác trong công tác VHDN được triển khai đồng bộ, liên tục, việc cụ thể hóa bằng việc ký cam kết thực thi VHDN trong toàn Công ty Điện lực Bắc Kạn sẽ góp phần tạo thêm động lực để toàn thể CBCNV Công ty cùng phấn đấu, thể hiện trách nhiệm và thực thi sứ mệnh, các chuẩn mực đạo đức với tinh thần “Vì một EVNNPC Hợp lực – đoàn kết – thống nhất và không ngừng đổi mới”. Bên cạnh duy trì, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, thực thi hiệu quả VHDN cũng chính là nền tảng để Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao trong công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.


Phương Huệ - PC Bắc Kạn

 
Tin cùng thư mục :
PC Vĩnh Phúc tổ chức chương trình đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho cán bộ quản lý
PC Ninh Bình đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng với giá trị cốt lõi
PC Tuyên Quang tổ chức lớp đào tạo “Gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp”
Công ty Điện lực Thái Nguyên: Đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
PC Cao Bằng: Tổ chức chương trình đào tạo hành trình văn hóa "Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành chình"
EVNNPC đổi mới hình thức truyền thông văn hóa doanh nghiệp bằng Cẩm nang bỏ túi
PC Phú Thọ tổ chức lớp đào tạo “Gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp”
Tổ chức chương trình đào tạo Văn hóa doanh nghiệp về gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4
Công ty Điện lực Hưng Yên: Tọa đàm Văn hóa doanh nghiệp với sự hài lòng của khách hàng
Lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến từng cán bộ NPCIT, cùng nhau thực hiện phương châm “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình”
Top  |  Home