Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty Điện lực Quảng Ninh với những giải pháp cải cách hành chính
 
2019-07-12 17:21:24

Sau 2 năm thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực điện lực tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Những thành tựu đó đã đưa Quảng Ninh lên vị trí đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và chỉ số năng lực cạnh tranh ( PCI).

Công ty Điện lực Quảng Ninh chính thức thực hiện việc cấp điện mới tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và 14 huyện/TX/TP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 10/7/2017,  bao gồm 02 thủ tục hành chính thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) cấp tỉnh giải quyết và 04 thủ tục hành chính thuộc TTPVHCC cấp huyện giải quyết.


Sau một năm thực hiện cấp điện mới tại TTHCC các cấp, ngày 01/7/2018 Công ty Điện lực Quảng Ninh đưa tiếp 12 dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ và được xây dựng thành 16 danh mục thủ tục hành chính tại TTPVHCC cấp tỉnh và 21 danh mục thủ tục hành chính tại TTPVHCC cấp huyện giải quyết.

Năm 2018, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiếp nhận giải quyết 15.556 thủ tục, trong đó giải quyết trước hạn 13.757 thủ tục, đúng hạn 1799 thủ tục. Chỉ số tiếp cận điện năng ( thời gian giải quyết cấp điện TBA chuyên dùng- một trong những chỉ số đánh giá năng lực quốc gia) 4,22 ngày, giảm 1,11 ngày so với năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiếp nhận giải quyết 9.860 thủ tục, trong đó giải quyết trước hạn 8.511 thủ tục, đúng hạn 1.349 thủ tục. Chỉ số tiếp cận điện năng 4,16 ngày, giảm 0,06 ngày so với năm 2018.

Những kết quả đạt được kể trên, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là việc Công ty Điện lực Quảng Ninh luôn chú trọng, nhằm xây dựng môi trường pháp lý ổn định, công khai, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Điện lực, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã thực hiện một số giải pháp sau đây:
Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.
Tuyên truyền, làm chuyển biến thực sự nhận thức của cán bộ ngành điện trực tại TTPVHCC để 100% cán bộ thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ là công bộc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Hai là, cải cách TTHC cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 Ba là, hoàn thiện tổ chức, bộ máy bộ phận một cửa liên thông với các Sở ban ngành, UBND địa phương các cấp, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân công, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính theo quy định;

Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp, đối thoại trình độ cho cán bộ, xây dựng được đội ngũ cán bộ có kỹ năng hoạt động thực tiễn cao, nghiệp vụ chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông. Phải gắn nội dung bồi dưỡng theo yêu cầu chung với tình hình thực tế. Song phải đảm bảo nâng cao trình độ về: lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn…

Năm là, chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0,  tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho bộ phận một cửa. Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ làm việc của cán bộ, công chức có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công tác. Trang thiết bị phải được đầu tư đầy đủ, hiện đại, phù hợp với yêu cầu làm việc, đáp ứng yêu cầu liên thông các thông tin từ cơ quan, đơn vị, địa phương và đến người dân. Đảm bảo ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động của các đơn vị, địa phương để đáp ứng yêu cầu kịp thời, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, minh bạch.

Sáu là, Tăng cường và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ  4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Với những nỗ lực vượt bậc trong 2 năm qua, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đạt được những kết quả trong cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng. Tuy còn có những khó khăn, trở ngại, nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy,UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Sự năng động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới, Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ thực hiện tốt hơn nữa mô hình một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính để tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất – kinh doanh, kinh tế - xã hội và đời sống của người dân của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
                                                                                      Ngọc Lan - PC Quảng Ninh
 

 
Tin cùng thư mục :
Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
Tiện ích việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt
Công ty Điện lực Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng 3 tháng cuối năm 2019
Lễ công bố các quyết định cán bộ và chuyển giao tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc về Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC khởi công dự án ĐZ và TBA 110KV Việt Trì 2
Công ty Điện lực Nam Định: Phối hợp các ngân hàng thúc đẩy thanh toán tiền điện qua ngân hàng
Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng Quý IV và cả năm 2019
Chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Nữ công nhân trực vận hành Điện lực Triệu Sơn Công ty Điện lực Thanh Hóa
Phóng sự: Công ty Điện lực Lào Cai đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Chủ tịch Hội đồng Thành viên ông Thiều Kim Quỳnh làm việc tại Công ty Điện lực Lào Cai và Lai Châu
Top  |  Home