Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Văn Phòng Tổng công ty quyết tâm đổi mới sau tái cơ cấu
 
2019-09-10 19:19:34

Thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức theo Quyết định số 667/QĐ – EVNNPC ngày 15/3/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Bắc hiện nay hoạt động như một đơn vị thành viên của Tổng công ty và được coi là một trong những đơn vị đặc biệt, có tính đặc thù. Ngoài chức năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo EVNNPC trong việc quản lý, chỉ đạo và điều hành công tác văn thư - lưu trữ, văn phòng điện tử, công tác 5S trong EVNNPC và Cơ quan EVNNPC, công tác thư ký tổng hợp giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, công tác hành chính, quản trị, lễ tân, quản lý tài sản, điều hành phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của cơ quan EVNNPC, công tác y tế, công tác an ninh quân sự - quốc phòng, Cơ quan Văn phòng đã tiếp nhận thêm nhiệm vụ như: công tác tham mưu, giúp việc Đảng ủy EVNNPC, giúp việc Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD và công tác xây dựng Đảng, tham mưu để xuất và là trung tâm tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPC; Thực hiện công tác Nhân sự cơ quan, tiền lương, bảo hiểm xã hội, Thi đua khen thưởng, kỷ luật, Văn hóa doanh nghiệp, công tác Nữ và công tác tài chính kế toán của cơ quan EVNNPC.

Với các chức năng nhiệm vụ sau tái cơ cấu, hiện Văn phòng Tổng công ty có 05 phòng nghiệp vụ để quản lý, điều hành và thực thi các nhiệm vụ nêu trên, bao gồm: phòng Văn thư hành chính, phòng Tổng hợp, phòng Quản trị Nhân sự, phòng Kinh tế tài chính và phòng Quản trị. Có thể nói, chưa bao giờ Văn phòng Tổng công ty sở hữu số lượng CBCNV hùng hậu, đông đảo đến như vậy, không những tăng về lượng, đảm bảo về chất mà còn là một đội ngũ trẻ, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, dám đổi mới quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm của Lãnh đạo Tổng công ty giao.  

Tập thể CBCNV Văn phòng Tổng công ty


Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và là ưu tiên hàng đầu của chưong trình hành trình Văn hóa EVNNPC mà Văn phòng thực hiện là triển khai xây dựng đề án Cơ quan văn phòng trở hành hình mẫu Văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPC. Để đảm bảo hoàn thành và triển khai đúng định hướng, đúng mục tiêu Tổng công ty đề ra, Lãnh đạo Văn phòng đã cùng nghiên cứu, tư duy, tìm tòi xây dựng, tạo đột phá, thống nhất nội dung đề án trình Ban chỉ đạo văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện đề án.

Ngoài triển khai xây dựng đề án Văn hóa doanh nghiệp, triển khai thực thi các hoạt động văn hóa doanh nghiệp theo kế hoạch chung của Tổng công ty, việc ôn định tổ chức theo mô hình mới của Văn phòng, bố trí ổn định phòng làm việc cho các Ban Tổng công ty, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị, hội thi, hội diễn, … của Tổng công ty, thực thi tốt các công tác nghiệp vụ như: công tác Tổng hợp, công tác Văn thư hành chính,công tác quản trị, công tác tài chính, nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ khác. Đặc biệt công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty vào đầu tháng 10 cũng là những nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng trong 06 tháng cuối năm 2019.

Bắt tay triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của Văn phòng sau tái cơ cấu, sự quyết tâm đổi mới đã được các lãnh đạo Văn phòng thể hiện rất rõ qua các hoạt động thực tiễn, các quan điểm chỉ đạo thống nhất, các chủ đề mẫu đăng ký đề xuất, các ý tưởng mới như: Chiến dịch Nụ cười EVNNPC, văn hóa đọc EVNNPC, Văn hóa duy trì thực thi 5S, cải tiến chất lượng phần mềm QLGSCV, thực thi quy tắc ứng xử Văn hóa doanh nghiệp trong Văn phòng,… ,điều này cho thấy sự nhất quán trong chỉ đạo điều hành, sự quyết tâm đổi mới của toàn thể CBCNV Văn phòng Tổng công ty, Văn hóa doanh nghiệp đã thực sự lan tỏa vào nhận thức của mỗi CBCNV, đâu đó những nụ cười thân thiện, những gương mặt rạng rõ, những giao tiếp cởi mở, những cái bắt tay chân tình khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ dưới ngôi nhà chung EVNNPC. Thông điệp “ĐỔI MỚI – CHUYÊN NGHIỆP; HÀNH ĐỘNG – HIỆU QUẢ” được Tổng Giám đốc đưa ra đã và đang lan tỏa lớn vào tinh thần CBCNV Văn phòng Tổng công ty và lan tỏa mạnh mẽ vào các hoạt động SXKD của Tổng công ty.

 
    Phương Nam – VP NPC   
 

 
Tin cùng thư mục :
Chi bộ Ban Quản lý Đầu tư quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022
Công tác truyền thông đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào hoạt động SXKD của Tổng công ty
Công ty Điện lực Hà Nam cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc chuẩn 5S
Công ty Điện lực Phú Thọ: Đảm bảo cấp điện cho các trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh
Công ty Điện lực Quảng Ninh: Tích cực giới thiệu, quảng bá dịch vụ điện trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chương trình công tác toàn khóa của BCH
PC Thái Bình: Triển khai kế hoạch kiểm tra áp giá bán điện năm 2020
Công ty Điện lực Lạng Sơn: Điện Lực Bình Gia Nỗ lực thực hiện tiêu chí số 4 về điện
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Thanh Nghị
Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Đức Thiện khảo sát công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động tại Điện lực Thủy Nguyên và Điện lực Ngô Quyền - PC Hải Phòng
Top  |  Home