Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Thanh Hóa đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia
 
2020-02-14 18:02:42

Thực hiện văn bản số 52/EVN-KD, ngày 03/1/2020 củaTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Số 01/EVNNPC-KD ngày 02/01/2019 và Công văn số 106/EVNNPC-KD ngày 09/01/2019của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc cung cấp 100% dịch vụ điện, mở tài khoản và trải nghiệm trên cổng dịch vụ công Quốc gia đến các đơn vị trực thuộc triển khai cung cấp dịch vụ.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 3208/PCTH-KD ngày 31/12/209 và Số 100/PCTH-KD ngày 11/01/2020 V/v: Triển khai cung cấp dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các phòng, ban chức năng Công ty đến các Đơn vị đảm bảo việc thực hiện các công việc như: Nghiên cứu kỹ nội dung văn bản số 52/EVN-KD của EVN, phổ biến, quán triệt đến toàn bộ CBCNV nắm bắt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Yêu cầu thực hiện ngay việc mở tài khoản doanh nghiệp cho Công ty và phổ biến, quán triệt 100% CBCNV mở tài khoản và trải nghiệm sử dụng dịch vụ trên cổng DVCQG đang cung cấp khi phát sinh yêucầu, bao gồm cả dịch vụ điện của EVN cũng như dịch vụ công do các Bộ/ngành/địa phương cung cấp.

Bên cạnh đó, mỗi CBCNV của các đơn vị trong công ty luôn tích cực truyền thông, phổ biến đến người thân, bạn bè, khách hàng sử dụng điện về việc cung cấp dịch vụ điện cũng như các dịch vụ công khác của các Bộ/ngành/địa phương đã cung cấp trên cổng DVCQG và các lợi ích mang lại.

Công ty yêu cầu đối với các Điện lực trực thuộc, các CBCNV tại các bộ phận nghiệp vụ, nhân viên giao tiếp khách hàng thực hiện tiếp nhận, phối hợp giải quyết yêu cầu các dịch vụ điện đã được kết nối, tích hợp, cung cấp trên cổng DVCQG theo đúng cam kết của EVN. Khi khách hàng có nhu cầu về dịch vụ điện, tận tình hướng dẫn khách hàng đăng ký mở tài khoản và trải nghiệm các dịch vụ điện trực tuyến trên cổng DVCQG. Đẩy mạnh việc triển khai giải quyết yêu cầu về dịch vụ điện theo phương thức điện tử và chuẩn hóa, rà soát hồ sơ khách hàng ngoài sinh hoạt để thực hiện việc quét, lưu trữ theo chỉ đạo của Tổng công ty; lồng ghép, kết hợp hướng dẫn sử dụng dịch vụ với việc kiểm tra sử dụng điện của khách hàng, công tác thu tiền điện để điều tra, chuẩn hóa thông tin.

Riêng các khách hàng đã đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo, các Điện lực đã thực hiện nhắn tin thông báo, quảng bá việc cung cấp 100% dịch vụ điện trên cổng DVCQG để khách hàng biết và tham gia đăng ký trải nghiệm dịch vụ khi có yêu cầu phát sinh thêm.

Hiện tại, Công ty đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai lồng ghép truyền thông việc cung cấp 100% dịch vụ điện trên cổng DVCQG kết hợp với các chương trình tuyên truyền về tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải,... Tham mưu Giám đốc Công ty Báo cáo UBND tỉnh/thành phố, các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài địa phương về việc ngành điện cung cấp tất cả các dịch vụ điện qua cổng DVCQG để khách hàng đăng ký, trải nghiệm dịch vụ. Đồng thời đã đặt banner đường link cổng DVCQG trên trang website Công ty, lên phương án kế các ấn phẩm truyền thông, quảng bá và niêm yết công khai tài liệu hướng, hỗ trợ các đơn vị, khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu phát sinh. Tạo mẫu Templated để các Điện lực thực hiện nhắn tin cho các khách hàng đã đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo.

Tin tưởng với sự quyết tâm đẩy nhanh việc sử dụng dịch vụ trên cổng DVCQG tại Công ty Điện lực Thanh Hóa, chắc chắn sẽ đạt được những hiệu quả to to lớn cho khách hàng sử dụng điện và ngành điện.               Hùng Mạnh - PC Thanh Hóa
 

 
Tin cùng thư mục :
Trả lương theo vị trí việc làm nhằm đảm bảo công bằng và tăng năng suất lao động
PC Nghệ An: Điện lực Tương Dương phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện
EVNNPC tổ chức lớp Đào tạo nâng cao công tác giám sát tài chính
Đấu nối hotline Tiểu dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2018- 2020 do EU tài trợ
Nâng cao chất lượng báo cáo đầu tư của các dự án trung/hạ áp
Công ty Điện lực Lai Châu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh
Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đào tạo thi công đầu cáp trung áp và khai thác thiết bị đo PD
PC Hòa Bình: Điện lực Đà Bắc cung cấp dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Điện lực T.P Thái Nguyên: Trên 64 nghìn công tơ điện tử đo xa được lắp đặt cho khách hàng
Điện lực Bắc Sơn đảm bảo cấp điện phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)
Top  |  Home