Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Phải hiểu để thực hiện Văn hóa an toàn lao động trong đơn vị
 
2020-02-14 18:03:40

An toàn lao động có vị trí, vai trò rất quan trọng là bảo vệ người lao động, người lao động là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất của các đơn vị cơ sở. Đơn vị để mất an toàn lao động sẽ gây ra những tổn thất lớn cho các đơn vị ngành sản xuất và dịch vụ …

 

Kiểm soát an toàn lao động bằng hình ảnh

Văn hóa an toàn lao động là gì? là một văn hoá trong đó quyền của người lao động được tạo điều kiện về môi trường làm việc an toàn và vệ sinh, được tất cả các bên tôn trọng. Buộc người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia tích cực vào việc bảo đảm một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua một hệ thống với các quyền, trách nhiệm và bổn phận được xác định là văn hoá trong đó nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu, văn hoá an toàn chính là biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Xây dựng văn hóa an toàn trong lao động là xây dựng xây dựng các nội dung phải thực hiện để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; xây dựng ý thức, tác phong thói quen làm việc an toàn; xây dựng các quy tắc, các chuẩn mực ứng xử của các thành viên liên quan và tham gia quá trình lao động sản xuất đối với các vấn đề quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Để thực hiện tốt văn hóa lao động hay văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động trong đơn vị cơ sở, Lãnh đạo đơn vị và người lao động cần phải tận dụng tất cả các phương tiện sẵn có nhằm nâng cao những hiểu biết, kiến thức và nhận thức chung về các nguy cơ, rủi ro cũng như cách phòng ngừa và kiểm soát chúng, ngoài ra còn phải nâng cao nhận thức về mặt luật pháp, chính sách trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động.

Với Lãnh đạo đơn vị: thực hiện những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động đó là bố trí sử dụng con người hợp lý; tăng cường củng cố, ổn định bộ máy làm công tác AT-VSLĐ đảm bảo về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác AT-VSLĐ được đào tạo nâng cao; phân công, phân cấp rõ ràng trong công tác AT-VSLĐ, phổ biến để đảm bảo từng cán bộ quản lý đều nắm rõ được nhiệm vụ của mình; nâng cao nhận thức về AT-VSLĐ cho người sử dụng lao động; xây dựng chế tài nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý AT-VSLĐ, xử lý vi phạm, tổ chức điều hành sản xuất khoa học, hợp lý, khắc phục các tồn tại trong thiết kế, thi công, lấy kỹ thuật cơ bản làm then chốt và lựa chọn các công nghệ thiết bị phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia .

Với Người lao động: thông qua tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về AT-VSLĐ cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động, thực hiện tốt việc tự chăm sóc sức khỏe người lao động, chấp hành các Quy trình, Quy định về an toàn lao động, thái độ với việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, thái độ của người lao động chấp hành nghiêm túc các Quy trình vận hành thiết bị, ý thức tự bảo vệ mình…

Xây dựng một nền Văn hóa an toàn lao động trong đơn vị, cần phải quan tâm và chú trọng đến xây dựng nền văn hóa an toàn lao động của mỗi cá nhân và văn hóa an toàn của cả đơn vị. Bởi vì, văn hóa an toàn lao động của mỗi cá nhân chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố: từ nghề nghiệp, quốc gia, vùng miền, gia đình v.v. Trong nghề nghiệp văn hóa an toàn lao động cá nhân được củng cố trước hết bởi những chính sách về an toàn chung của đơn vị, yêu cầu về ứng xử an toàn đối với mỗi thành viên, những chiến dịch, chương trình đào tạo an toàn lao động và một phần ảnh hưởng rất lớn từ cách ứng xử của những người Lãnh đạo có trách nhiệm đối với vấn đề an toàn. Với đơn vị: phải đồng thời song hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác AT-VSLĐ; phải đề cao trách nhiệm thực hiện các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, hành chính để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên môi trường lao động an toàn, lành mạnh, ngăn ngừa tai nạn lao động và các thiệt hại khác đối với người lao động.
 
Văn hóa an toàn trong lao động phải trở thành trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành của mọi người và trở thành văn hoá ứng xử trong lao động ở đơn vị, Lãnh đạo đơn vị phải luôn xem văn hóa An toàn lao động là một bộ phận không thể tách rời, luôn song hành cùng sự phát triển của đơn vị.

                                             Hà Lâm - PC Sơn La


                  

 

 
Tin cùng thư mục :
Chi bộ Ban Quản lý Đầu tư quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022
Công tác truyền thông đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào hoạt động SXKD của Tổng công ty
Công ty Điện lực Hà Nam cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc chuẩn 5S
Công ty Điện lực Phú Thọ: Đảm bảo cấp điện cho các trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh
Công ty Điện lực Quảng Ninh: Tích cực giới thiệu, quảng bá dịch vụ điện trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chương trình công tác toàn khóa của BCH
PC Thái Bình: Triển khai kế hoạch kiểm tra áp giá bán điện năm 2020
Công ty Điện lực Lạng Sơn: Điện Lực Bình Gia Nỗ lực thực hiện tiêu chí số 4 về điện
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Thanh Nghị
Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Đức Thiện khảo sát công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động tại Điện lực Thủy Nguyên và Điện lực Ngô Quyền - PC Hải Phòng
Top  |  Home