Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động đoàn thể tại EVNNPC
 
2020-06-03 10:35:09

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng uỷ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều phong trào như thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, văn nghệ, thể dục - thể thao, bảo vệ môi trường... đã được các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty đã phát huy vai trò chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động

Mặc dù trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, cơ cấu, mô hình tổ chức của Tổng công ty có nhiều biến động mạnh mẽ, việc sắp xếp, tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình hoạt động và thay đổi chức năng nhiệm vụ diễn ra ở một số đơn vị; song người lao động trong Tổng công ty luôn có đủ việc làm, thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên, được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, được giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, quyền lợi hợp pháp, chính đáng. Công đoàn thường xuyên chăm lo, nắm bắt đời sống, tâm tư, nguyện vọng, lợi ích của cán bộ, công nhân viên lao động; thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phát động nhiều phong trào thi đua lao động, sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng; động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động hoàn thành các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị giao.Công đoàn Tổng Công ty thăm hỏi và tặng quà cán bộ công nhân viên Điện lực thành phố Hòa Bình, PC Hòa Bình

Công đoàn đã phối hợp hiệu quả với chuyên môn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chủ trương, đề án quan trọng của Tổng công ty như: Sắp xếp tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp lao động, công tác tổ chức cán bộ, An toàn – Vệ sinh lao động, Văn hóa doanh nghiệp...; Thăm hỏi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ),  hỗ trợ thực hiện chương trình Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ trong Tổng công ty; Vận động CBCNV quyên góp, ủng hộ và tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện… Các hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong Tổng công ty đã góp phần cùng hệ thống chính trị và chuyên môn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đảng ủy đã lãnh đạo Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022; thường xuyên quan tâm tới công tác thanh niên, lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên phân đấu và công hiến; trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, giáo dục kết nạp 72 đoàn viên, thanh niên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.