Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
 
2016-06-09 13:07:44

Gói thầu NPC/DEP-110PT TU-W05: Xây lắp đường dây 110kV Phong Thổ- Than Uyên 

Dự án: Đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau TBA 220kV Than Uyên - Thuộc Dự án Phân phối hiệu quả (DEP) 

1. Tên các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu:

 

TT

 

Tên nhà thầu

1

Liên danh Công ty CP Sông Đà 11- Công ty CP thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long

2

Liên danh Công ty CP Lắp máy - Công ty CP lắp máy và xây dựng điện

3

Công ty CP xây lắp điện 1

4

Liên danh Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 và Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

  2. Giá công bố tại buổi mở thầu:

 

TT

 

Tên nhà thầu

 

Giá dự thầu trước khi giảm giá (VNĐ)

 

Giảm giá (VNĐ)

 

Tổng giá dự thầu sau khi giảm giá (VNĐ)

1

Liên danh Công ty CP Sông Đà 11- Công ty CP thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long

159,632,065,352

 

Nhà thầu không giảm giá

2

Liên danh Công ty CP Lắp máy - Công ty CP lắp máy và xây dựng điện

154,224,494,292

15,422,449,429

138,802,044,863

3

Công ty CP xây lắp điện 1

173,627,096,326

15,727,096,326

157,900,000,000

4

Liên danh Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 và Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

161,981,709,585

 

Nhà thầu không giảm giá

3. Tên nhà thầu và lý do nhà thầu bị loại: Không có nhà thầu nào bị loại trong bước đánh giá sơ bộ

  4. Tên và giá đánh giá các HSDT được đưa vào đánh giá chi tiết:

 

TT

 

Tên nhà thầu

 

Giá chào thầu tính đúng và giảm giá (VNĐ)

 

Tổng các điều chỉnh (VNĐ)

 

Tổng giá đánh giá thầu (VNĐ)

 

Xếp hạng

 

1

Liên danh Công ty CP Sông Đà 11- Công ty CP thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long

159,632,065,352

 

-2,750,348,047

 

156,881,717,305

2

2

Liên danh Công ty CP Lắp máy - Công ty CP lắp máy và xây dựng điện

138,802,044,863

0

138,802,044,863

1

3

Công ty CP xây lắp điện 1

157,900,000,000

0

157,900,000,000

3

4

Liên danh Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 và Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

161,981,709,607

0

161,981,709,607

4

  5. Hậu kiểm năng lực thực hiện hợp đồng của các nhà thầu:

Nhà thầu Liên danh Công ty CP Lắp máy - Công ty CP lắp máy và xây dựng điện có giá đánh giá thấp nhất tuy nhiên nhà thầu không đủ năng lực thực hiện hợp đồng.

Nhà thầu có giá đánh giá xếp hạng thứ haiLiên danh Công ty CP Sông Đà 11- Công ty CP thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long được Tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu đáp ứng năng lực thực hiện hợp đồng:

  6. Nhà thầu trúng thầu:

 

Tên nhà thầu

 

Giá trúng thầu

 

Hình thức HĐ

 

Thời gian thực hiện HĐ

Liên danh Công ty CP Sông Đà 11- Công ty CP thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long

156,881,717,305VNĐ

HĐ theo đơn giá

24 Tuần

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home