Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Ban Quản lý dự án lưới điện thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
 
2016-11-25 10:18:29

 1. Quyết định phê duyệt: Số 3611/QĐ-EVN NPC ngày 15/11/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

2. Tên các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu:

TT

Tên nhà thầu

1

Aerospace Sience & Industry Shenzen (Group) Co.Ltd-Xian Liangli Instrument & Meter Co., Ltd.

2

The Fis - Landis & GYR Consortium

3

JV Sao Viet - Genus

4

JV HHM (JV Huu Hong Machinery Joint Stock Company)

5

Posco - Daewoo - Nuri Consortium

6

KEPCO Consortium (KEPCO - KEPCO KDN - OMNISYSTEM Co., Ltd)

3. Giá công bố tại buổi mở thầu:

TT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu trước khi giảm giá (VNĐ)

Giảm giá

Tổng giá dự thầu sau khi giảm giá

1

Aerospace Sience & Industry Shenzen (Group) Co.Ltd-Xian Liangli Instrument & Meter Co., Ltd.

2,975,694 including: 2,914,011 USD (goods) and 61,683 USD (related service)

 

Nhà thầu không ghi

2

The Fis - Landis & GYR Consortium

4,349,959.60 USD

 

Nhà thầu không ghi

3

JV Sao Viet - Genus

3,334,500 USD

44.834.536.398 VNĐ

 

Nhà thầu không ghi

4

JV HHM (JV Huu Hong Machinery Joint Stock Company)

112.806.860.000 VNĐ

 

Nhà thầu không ghi

5

Posco - Daewoo - Nuri Consortium

4,346,000 USD

 

Nhà thầu không ghi

6

KEPCO Consortium (KEPCO - KEPCO KDN - OMNISYSTEM Co., Ltd)

4,441,515 USD

 

Nhà thầu không ghi

4. Tên nhà thầu và lý do nhà thầu bị loại:

- Aerospace Sience & Industry Shenzen (Group) Co.Ltd-Xian Liangli Instrument & Meter Co., Ltd.: HSDT không hợp lệ.

- The Fis - Landis & GYR Consortium: Loại về kỹ thuật

- JV Sao Viet – Genus: Loại về kỹ thuật

- Posco - Daewoo - Nuri Consortium: Loại vì thay đổi đơn giá dự thầu

- KEPCO Consortium (KEPCO - KEPCO KDN - OMNISYSTEM Co., Ltd): Loại về kỹ thuật

5. Tên và giá đề nghị trúng thầu của nhà thầu được đưa vào đánh giá chi tiết:


TT

Tên nhà thầu

Giá chào thầu tính đúng và giảm giá (VNĐ)

Tổng các điều chỉnh (VNĐ)

Tổng giá đánh giá thầu (VNĐ)

1

JV HHM (JV Huu Hong Machinery Joint Stock Company)

112.806.860.000

-326.860.000

112.480.000.000

6. Hậu kiểm năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu:

Nhà thầu JV HHM (JV Huu Hong Machinery Joint Stock Company) được đánh giá đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

7. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Tên nhà thầu trúng thầu: JV HHM (JV Huu Hong Machinery Joint Stock Company)

- Giá trúng thầu: 112.480.000.000 VNĐ (Giá giao tại chân công trình, đã bao gồm thuế nhập khẩu, chi phí hải quan, chưa bao gồm VAT)

- Thời gian thực hiện HĐ: 08 tháng

- Loại hợp đồng: HĐ theo đơn giá cố định.

- Tóm tắt phạm vi công việc của HĐ: Thiết kế, cung cấp và vận chuyển công tơ điện tử; cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa (HES).

 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home