Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
 
2017-02-07 20:09:47

 A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo:

Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Địa chỉ: Số 22 ngõ 399 đường Âu Cơ – Phường Nhật Tân – Quận Tây Hồ – Hà Nội

Điện thoại: 04.22161022                      Fax: 04.37170971

2. Tên dự án: TBA 110kV Hanaka và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án Phân phối hiệu quả (DEP) - vay vốn WB.

3. Tên gói thầu: Gói thầu NPC/DEP2-110HNK-W03 Xây lắp ĐZ 110kV, xuất tuyến trung áp và TBA 110kV.

4. Quyết định số 130/QĐ-EVN NPC ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu:

TT

Tên nhà thầu

1

LD Cty CP xây lắp điện HN và Cty CP đầu tư xây lắp và thương mại Tân Việt

2

LD Cty CP Đầu tư và xây lắp Sông Đà - Cty CP xây lắp điện Đông Á

3

LD Cty CP Hội tụ số Việt Nam - Cty CP Alphanam E&C

4

Công ty CP Xây lắp điện Công Nghiệp

5

LD Cty CP xây dựng điện VNECO2 và Cty CP xây dựng 18

6

Công ty CP LICOGI 16

7

Công ty CP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà

8

LD Công ty CP Lắp máy và xây dựng điện và Cty CP XL điện lực Thanh Hóa

9

Công ty CP Xây lắp Điện 1

2. Giá công bố tại buổi mở thầu:

Stt

Tên của nhà thầu

Giá chào thầu

Tỷ lệ

Giá trị

Giá sau giảm giá

1

LD Cty CP xây lắp điện HN và Cty CP đầu tư xây lắp và thương mại Tân Việt

19,979,312,755 VNĐ

 

 

 

2

LD Cty CP Đầu tư và xây lắp Sông Đà - Cty CP xây lắp điện Đông Á

31,836,273,746 VNĐ

 

3,800,000,000 VNĐ

28,036,273,746 VNĐ

3

LD Cty CP Hội tụ số Việt Nam - Cty CP Alphanam E&C

23,280,777,999 VNĐ

20% trên tổng giá chào thầu (đã bao gồm VAT)

 

 

4

Công ty CP Xây lắp điện Công Nghiệp

24,199,294,121 VNĐ

 

4,249,294,121 VNĐ

19,950,000,000 VNĐ (Giá bao gồm 10% VAT)

5

LD Cty CP xây dựng điện VNECO2 và Cty CP xây dựng 18

23,233,483,437 VNĐ

 

 

 

6

Công ty CP LICOGi 16

20,065,410,072 VNĐ

 

2,415,410,072 VNĐ

17,650,000,000 VNĐ

7

Công ty CP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà

23,028,154,500 VNĐ

 

3,828,154,500 VNĐ

19,200,000,000 VNĐ

8

LD Công ty CP Lắp máy và xây dựng điện và Cty CP XL điện lực Thanh Hóa

25,600,762,783 VNĐ

 

 

19,500,000,000 VNĐ

9

Công ty CP Xây lắp Điện 1

25,338,358,119 VNĐ

 

6,828,358,119 VNĐ

18,510,000,000 VNĐ

3. Tên nhà thầu và lý do nhà thầu bị loại: Không có nhà thầu bị loại

4. Tên và giá đánh giá các HSDT được đưa vào đánh giá chi tiết:

Stt

Tên nhà thầu

Giá chào thầu tính đúng và giảm giá

Tổng điều chỉnh

Tổng giá đánh giá

Xếp hạng

1

LD Cty CP xây lắp điện HN và Cty CP đầu tư xây lắp và thương mại Tân Việt

22,979,087,839

36,517,343

23,015,605,182

7

2

LD Cty CP Đầu tư và xây lắp Sông Đà - Cty CP xây lắp điện Đông Á

28,036,277,438

0

28,036,277,438

9

3

LD Cty CP Hội tụ số Việt Nam - Cty CP Alphanam E&C

18,624,622,393

0

18,624,622,393

3

4

Công ty CP Xây lắp điện Công nghiệp

19,949,999,513

-487

19,949,999,026

6

5

LD Công ty CP xây dựng điện VNECO2 và Cty CP xây dựng 18

23.233.501.110

8.270.743

23.241.771.852

8

6

Công ty CP Licogi 16

17,650,000,000

12,679,973

17,662,679,973

1

7

Công ty CP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà

19,200,000,000

0

19,200,000,000

4

8

LD Công ty CP Lắp máy và xây dựng điện và Cty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa

19,459,901,843

0

19,459,901,843

5

9

Công ty Cp Xây lắp điện 1

18,512,094,093

12,900,154

18,524,994,247

2

5. Hậu kiểm năng lực thực hiện hợp đồng của các nhà thầu:

- Gói thầu NPC/DEP2-110HNK-W03: Nhà thầu Công ty CP Licogi 16 được đánh giá là có đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

6. Tên nhà thầu và giá trúng thầu:

- Tên nhà trúng thầu:           Công ty CP Licogi 16

- Giá trúng thầu:                   17,662,679,973 (Giá đã bao gồm VAT)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 tuần

                                                                                BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN

                                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                     Lê Quang Thái

                                                                                                                                                        (Đã ký)

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home