Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty Điện lực Nghệ An, tổ chức diễn tập an toàn
 
2017-08-18 09:26:29

 Ngày 11 tháng 8 năm 2017, tại Điện lực Cửa Lò, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức diễn tập công tác an toàn.

 

 
Ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật làm Trưởng ban chỉ huy; ông Ông Xuân Hùng, trưởng phòng An toàn, tổng chỉ huy buổi diễn tập.
 
Tình huống  được đặt ra: Điện lực Cửa Lò thực hiện xử lý sự cố cầu dao phân đoạn 475-7/5 tại cột số 05 đường dây 475 E15.16  (đi chung cột với đường dây 477 E15.16 do Điện lực TP Vinh quản lý). Công việc có liên quan đến việc phối hợp cho phép của Điện lực Cửa Lò và Điện lực TP Vinh.
 
09 h00’ ngày 11/8/2017 Điện lực Cửa Lò phát hiện và báo cáo sự cố, báo cáo bất thường có nguy cơ xảy ra sự cố tại CD 475 - 7/5  - ĐZ 475 E15.16. Đơn vị đã xử lý sự cố theo đúng quy trình xử lý sự cố, quy trình đóng điện; đã tiến hành lập và duyệt phương án tại chỗ (PA nhanh). Lập và thực hiện phiếu thao tác, cấp phiếu công tác; Đơn vị Quản lý vận hành thực hiện các biện pháp an toàn và cho phép; Các đơn vị cấp giấy phối hợp cho phép và triển khai tổ chức thực hiện công việc. 11 h00’, thực hiện khóa phiếu công tác, trả nơi làm việc. Đến 11 h10’ cùng ngày, thực hiện trả lưới và đóng điện, hoàn thành công việc.
 
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An - Nguyễn Thượng Hiền đánh giá cao công tác diễn tập, công tác phối hợp giữa Điện lực Cửa Lò và Điện lực TP Vinh, đồng thời chỉ ra một số nội dung cần rút kinh nghiệm.
 
Qua đợt diễn tập, rút kinh nghiệm cho toàn Công ty trong công tác an toàn, xử lý sự cố nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có sự cố thực tế xảy ra.
 
 
                                                  Võ Thị Lan- PC Nghệ An
 
 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức các lớp tập huấn qui trình hồi sinh tổng hợp tai nạn lao động
Ban quản lý dự án lưới điện tổ chức tổng diễn tập và tập huấn công tác phòng cháy & chữa cháy năm 2017
PC Sơn La: Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công tác PCCC
Công ty Điện lực Hà Giang Diễn tập an toàn năm 2017
PC Sơn La: Tổ chức Diễn tập an toàn cấp Công ty.
Phú Thọ: Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện - Công tác tuyên truyền luôn phải đặt lên hàng đầu.
Vi phạm hành lang an toàn lưới điện: Hiểm họa mùa mưa bão
PC Thái Nguyên: Diễn tập phòng cháy, chữa cháy năm 2017
Diễn tập phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ của Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2017
Công ty Điện lực Tuyên Quang huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy năm 2017

 

 
Top  |  Home