Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty Điện lực Hà Giang Diễn tập an toàn năm 2017
 
2017-08-31 10:57:45

 Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 29.8, tại huyện Vị Xuyên, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Diễn tập an toàn năm 2017. Dự buổi diễn tập có lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang; Điện lực các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

 
 
Chương trình diễn tập với các nội dung: Phát hiện và báo cáo sự cố, báo cáo bất thường có nguy cơ xảy ra sự cố; Xử lý sự cố theo Quy trình xử lý sự cố, Quy trình Điều độ; Lập và duyệt Phương án tại chỗ (Phương án nhanh); Lập và thực hiện Phiếu thao tác; Cấp Phiếu công tác, Lệnh công tác; Đơn vị Quản lý vận hành thực hiện các Biện pháp an toàn và cho phép làm việc và giám sát an toàn; Đơn vị công tác triển khai tổ chức thực hiện công việc; Khóa phiếu công tác, trả nơi làm việc; Trả lưới và đóng điện.
 
 
 
Thông qua diễn tập, để cán bộ quản lý các cấp và người lao động trực tiếp sản xuất thực hiện đúng quy định về việc kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm quy trình, quy định về các biện pháp an toàn trong lao động sản xuất, bảo đảm người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật lao động. Thực hiện xử lý tốt các tình huống sự cố trên lưới điện và nâng cao khả năng xử lý sự cố lưới điện, thiết bị điện và đảm bảo an toàn trong quá thình thực hiện các công việc trên lưới điện. Kiểm tra sự điều hành xử lý sự cố từ Công ty đến các đơn vị trong công tác xử lý sự cố. Nâng cao chất lượng, khả năng điều hành, bố trí nhân lực hợp lý của các đơn vị trong công tác xử lý sự cố. Nâng cao ý thức thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, chế độ sổ sách, chế độ phiếu, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng chống cháy nổ trong điều hành xử lý sự cố của các đơn vị. Nâng cao tính cơ động, huy động các nguồn lực tại các đơn vị để tham gia hỗ trợ công tác xử lý sự cố.
 
Sau khi kết thúc diễn tập, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang; Điện lực các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại để khắc phục trong công tác xử lý sự cố.

Chung Chí Kiên – PC Hà Giang
 
 
Tin cùng thư mục :
PC Sơn La: Huấn luyện Kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018
Truyền hình Quốc hội: Công ty Điện lực Sơn La tuyên truyền đảm bảo hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão
PC Thái Bình: Triển khai kiểm tra chéo công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị
Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc tổ chức Hội nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc khi sử dụng các ứng dụng công nghệ
PC Nam định tổ chức huấn luyện mạng lưới an toàn vệ sinh viên 2018
PC Hà Nam tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong nhân dân
Cản trở thi công đường điện còn đánh cán bộ xã nhập viện
Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018 tại Công ty Điện lực Thanh Hóa
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động
PC Lạng Sơn: Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật viên an toàn chuyên trách, an toàn vệ sinh viên

 
Top  |  Home